Pénzügyi vállalkozások alapítása

I. Az engedélyeztetés lépései
A pénzügyi vállalkozás alapítása a következő feladatokat foglalja magába: 

1.) Az engedélyezési eljárás

 • Pénzügyi Vállalkozás alapításához 50 M Ft jegyzett tőke szükséges.
 • Engedélyt kell kérni pénzügyi vállalkozás alapításához és a befolyásoló részesedés megszerzéséhez
 • Engedélyt kell kérni a pénzügyi vállalkozás működési engedélyének megszerzéséhez
 • Engedélyt kell kérni az ügyvezetők, az Igazgatóság elnöke és a Felügyelő Bizottság elnöke megválasztásához

Az engedély megszerzését követően alapítható meg a cég. Ekkor adható be a cég a cégbejegyzési kérelme, amit nyilván már a cég által választott ügyvéd végez.

2.) Az alapítási engedély

A főbb kérdések, amiben dönteni kell:

 • Ki lesz a tulajdonos (magánszemély, cég)
 • Milyen feltételeknek kell megfelelniük abban az esetben
 • A vezetőknek kit választ meg a cég és neki milyen feltételeknek kell megfelelnie
 • A pénz eredetét hogyan lehet igazolni

 3.) Működési engedély megszerzése

 • A végezni kívánt tevékenység konkrét feladatainak meghatározása. Az SZMSZ, szervezeti felépítés, feladatkörök meghatározása, az Alapszabály elkészítése
 • A működési rendszer kialakítása
 • A tevékenység végzéséhez szükséges szabályzatrendszer kialakítása, kidolgozása
 • Az alkalmazandó szerződések elkészítése

4.) Számvitel

 • Üzleti terv elkészítése a  következő 5 évre. Ez alatt mind a stratégiai elképzeléseket, mind a stratégia számszerűsítését el kell végezni. 
 • Számviteli szabályzatok elkészítése, amely a konkrét tevékenységhez kerül kialakításra
 • Iratkezelési szabályzat, alkalmazni kívánt bizonylatok

5.) Tárgyi eszközök

 • A tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi eszközökkel rendelkezni kell, illetve ezt igazolni kell a Felügyeleti hatóság részére.
 • Üzlethelyiség tulajdoni vagy bérleti joga
 • Informatikai rendszer
 • Irodai berendezések
 • Biztosítás az ingatlanra, gépekre

II. Az általunk vállalt feladatok

 • Tevékenység kialakítása a megbeszélt keretek között. Ajánlások egyes még ki nem alakított területeken
 • Szabályzatok elkészítése
 • Üzleti terv kidolgozása figyelembe véve a megbízó elképzeléseit
 • Engedélyezési dokumentáció elkészítése, beadása
 • A Felügyelet engedélyeztetési eljárása során felmerülő hibák, hiányosságok javítása