A Számvitelről szóló 2000. évi C törvény 155.§-a vállalkozások számára előírja a könyvvizsgálati kötelezettséget.
Kötelező a könyvvizsgálat – a kivételek figyelembe vételével - minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozónál. 
Minden olyan esetben, amikor a könyvvizsgálat e törvény vagy más jogszabály előírásai szerint nem kötelező, a vállalkozó dönthet arról, hogy a beszámoló felülvizsgálatával könyvvizsgálót bíz meg.

Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül:

- az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg a 300 millió forintot, és

- az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt.

Jogelőd nélkül alapított vállalkozónál - a kivételek alkalmazásakor -, ha az üzleti évet megelőző két üzleti év egyikének vagy mindkettőnek az adatai hiányoznak vagy csak részben állnak rendelkezésre, akkor a tárgyévi várható adatokat és - ha van - a megelőző (első) üzleti évi (éves szintre átszámított) adatait kell figyelembe venni.

- Könyvvizsgálót kell emellett igénybe venni a következő esetekben:

- Átalakulások könyvvizsgálata

- Valós értéken történő értékelés könyvvizsgálata

- Értékhelyesbítések könyvvizsgálata

- Konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálata

- Társasházak éves beszámolójának felülvizsgálata

- Hitelintézetek könyvvizsgálata

- Takarékszövetkezetek könyvvizsgálata

- Pénzügyi vállalkozások mérlegbeszámolójának könyvvizsgálata

- Befektetési vállalkozások mérlegbeszámolójának könyvvizsgálata

- Társaságunk az általános könyvvizsgálat mellett Pénzügyi intézményi minősítéssel is rendelkezik. Az általános könyvvizsgálói feladatok mellett vállaljuk pénzügyi vállalkozások könyvvizsgálatát is.