A BM-PRUDENCIA Kft. egyik kiemelt tevékenysége az igazságügyi könyvszakértés. Mind a BM-PRUDENCIA Kft., mind Balogh Ágnes igazságügyi könyvszakértő, tevékenysége az általános könyvszakértésre és a pénzpiaci területre terjed.

Balogh Ágnes 2016. óta kinevezett tagja a Pénz és Tőkepiaci Szakértői Testületnek.

Az igazságügyi szakértés keretében peres és peren kívüli eljárásokban készítünk szakértői véleményeket. A szakértői tevékenységünk a következő területekre terjed ki:

 1. Könyvvizsgálat, számviteli dokumentumok valódiságának szakértése
 2. Banki peres ügyek teljeskörű szakmai felülvizsgálata,
 3. A bankok által felszámított díjak szakmai felülvizsgálata
 4. Kamatszámítások megfelelősége
 5. Hitelek, devizahitelek törlesztésének nyilvántartása
 6. Devizaelszámolások megfelelősége
 7. Egyéb szakmai szerződések szakmai felülvizsgálata
 8. Elszámolási viták a peres felek között
 9. Adószakértés, adóbevallások megfelelősége
 10. Költségvetési csalások
 11. Záloghitelezési tevékenység vizsgálata
 12. Biztosítók jutalék elszámolásának felülvizsgálata
 13. Társasházak elszámolása